Ladebyhagen

Fremdrift og nabokontakt

11 mars

Kran- og balkongmontasje

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

I morgen (tirsdag 12. mars) begynner vi kranmontasje på byggeplassen. Krana skal være ferdig montert til helga.

Mandag uke 12 vil vi begynne med montasje av balkongene til blokk F. Mobilkrana som skal benyttes til montasjen vil i hovedsak stå mellom Blokk F og Blokk B. Det vil være en del trafikk i Harald Hårfagres gate i forbindelse med montasjen.

28 februar

Oppstart byggetrinn 4

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Skanska Norge skal nå begynne graving for blokk G og H. Ladebyhagen Blokk G og H bygges for OBOS Nye hjem. Blokk G består av 39 leiligheter fordelt på 4. etasjer med parkeringskjeller og bodkjeller, mens Blokk H består av 28 leiligheter i 5 etasjer og bodkjeller. Begge blokkene skal ha felles opparbeidelse av uteareal.

Gravearbeider starter i løpet av de nærmeste dagene.

Trafikk vil fortsatt bli sluset gjennom anleggsområdet med innkjøring fra Haakon Magnussons gate og utkjøring i Harald Hårfagres gate. Anlegget vil fortsatt være sikret med to porter i hver ende og områdesikring rundt hele anleggsplassen.

En tårnkran vil bli satt opp på øst-siden av blokk G i uke 11. Gang- og sykkelvei i Haakon VIIs gate som tilstøter prosjektet vil bli stengt for allmenn ferdsel i lengre tid. Alternativ rute vil bli skiltet.

I forbindelse med anleggsperioden vil det bli noe støy og støv, spesielt i forbindelse med gravearbeider og råbyggfase. Skanskas rutiner for å begrense ulempene for omgivelsene vil bli fulgt.

Vi håper arbeidet ikke fører til store ulemper for våre naboer. Ta gjerne kontakt med oss om det skulle være noe. Se fane for kontaktinformasjon.

Riggplan for Ladebyhagen

27 februar

Demontering tårnkran

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Fredag den 1. mars skal tårnkrana som står mellom Blokk F og Blokk B demonteres. Det vil komme en mobilkran for å demontere tårnkrana, den kjører inn fra Harald Hårfagres gate og vil stå innenfor byggeplassgjerdet mellom Blokk F og Blokk B. Delene til tårnkrana vil fraktes ut av byggeplassen gjennom Harald Hårfagres gate den dagen.

Lyseblått felt er der arbeidet vil foregå, Rød merking langs vei er der transporten av tårnkrana kommer til å gå.

15 februar

Tett bygg

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Da har vi kommet godt inn i første kvartal i 2019. Bygget er tett og vi er godt i gang med innvendige vegger, samt utvendig panel- og teglkledning. I de kommende ukene vil det skje en del større aktiviteter som demontering av tårnkran (1. mars), og montasje av de resterende balkongene (uke 11).

Murerne har begynt å mure tegl

Tømrerne er godt fornøyde med å ha kommet godt i gang med det utvendige panelet

22 januar

Visningshelg

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

OBOS arrangerte i helgen visning for de som har kjøpt leilighet i F – Blokka. Kundene fikk komme inn i øst-delen av bygget fra 1. – 4. et. og fikk der se hvor langt vi var kommet innvendig samt se utsikt fra sin etasje.

Inngangen til OBOS sine lokaler på Lade

På søndag var det også markering for salgsstart for G-Blokka. Det ble informert om prosjektet i visningslokalet og det var mulig å bli med opp i en sakselift på byggeplassen for å få et inntrykk av utsikten som G – Blokka vil få.

21 desember

God Jul & Godt Nytt År!

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Da begynner vi å nærme oss 2019 med stormskritt.

Vi har kommet godt i gang med yttervegger og i plan 5 har vi også begynt med innvendige arbeider.

Tekker og tekniske fag har også kommet godt i gang.

I hele julen vil det være personell fra securitas som går daglige runder på byggeplassen for å se at alt står bra til.

Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

23 november

Råbygg ferdig

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Nå er råbygget ferdig og dette betyr at bygget er så høyt som det kommer til å bli.

Arbeidet fremover vil basere seg på å tette bygget. Tømmer har kommet igang og det vil snart komme opp vegger i 5. etasje. Samtidig er oppfylling rundt bygget påbegynt og det er mange fag som starter arbeidet sitt på bygget i de kommende ukene.

 

Råbygget som er ferdig

 

Utsikten fra 4. etasje over takhagen

 

God helg!

26 oktober

Status pr 26.10.2018

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Dekket over plan 3 er ferdig lagt. Neste uke starter med montasje av vegger i plan 4.

bygget har fått bra med høyde de siste ukene og vi er godt over halvveis i prefab-montasjen.

Bygget sett fra takhagen

 

Til informasjon er det igangsatt graving ved Ladeparken. Dette er et annet byggeprosjekt og en annen entreprenør.

12 oktober

Omlegging av strøm torsdag 18.10.2018

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

I forbindelse med omlegging av strømkabler vil det foregå arbeider etter ordinær arbeidstid førstkommende torsdag.

Arbeidene vil til dels være støyende og vi i Skanska beklager til alle som vil bli berørt av dette.

Strømforsyning til leilighetsbyggene i nærheten vil ikke bli berørt av arbeidet.

5 oktober

Status pr 05.10.2018

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Montasje av vegger i plan 2 er fullført og badekabiner er innheiset. Vi starter neste uke med montasje av hulldekker i plan 3.

God helg!