Ladebyhagen

Fremdrift og nabokontakt

19 august

Status pr. 19.08.2019

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

På blokk F holder vi fremdriften etter planen og har startet med kontrollbefaringer.

På Blokk G&H er arbeidet med råbyggsfasen i full gang etter en velfortjent sommerferie. På fredag ble de første badekabinene heiset inn og denne runden var til plan 1 i G Blokka. På mandag om en uke kommer badekabinene til plan 1 i H Blokka.

I månedene som kommer vil vi arbeide oss oppover i begge blokkene parallelt.

Under er det to bilder tatt fra tårnkranen

Plan 1 i Blokk G

 

Plan 1 i blokk H

14 august

Asfaltering utenfor Blokk F

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Torsdag denne uka vil det foregå asfaltering av G/S-veg på nordsiden av bygg F, fortauet på vestgavl av bygg F, og deler av fortauet ved avfallssug på sørsiden av bygg F.

Arbeidet begynner fra morgenen av, og vil nok holde på ut arbeidsdagen.

Skisse av området

 

8 juli

Sommerferie 2019

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Nå står sommerferien for tur og vi ser frem til at sola skal vise seg.

På bygg F har vi fått montert glassrekverk og fasaden er snart ferdig. Innvendig i bygget er vi i rute, men vi kommer til å ha noe arbeid gjennom sommerferien. Utvendig har vi kommet godt i gang. Her vil det foregå arbeider i uke 28, men ikke i uke 29 og 30.

Sørfasaden til Bygg F

På bygg G/H ligger vi på plan og vil starte hulldekkemontasje i uke 31.

 

God sommer!

7 juni

Økt arbeid mellom kirsebærtunet og plommetunet

avatar

Tina Hamland

1 kommentar

Vi har for fullt begynt med utomhusarbeid rundt bygg F. Vi har startet på østsiden av bygget, men vil ganske snart fortsette på sørsiden (mellom kirsebærtunet og plommetunet).

I tillegg begynner vi i uke 25 med balkongrekkverksmontasje på sørsiden av bygget.

Det vil med dette bli mye aktivitet mellom bygg B og bygg F med kranbiler, lifter og gravemaskiner de kommende ukene. Når fellesferien starter skal mesteparten av dette arbeidet være ferdigstilt.

Brannbiloppstillingsplassene skal ikke bli berørt, og arbeid vil pågå innenfor byggeplassgjerdene.

Bygg F med merket området der arbeidet vil foregå

24 mai

Sikkerhetsuka 2019

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Denne uka har Skanska arrangert sin årlige sikkerhetsuke. Dette gjøres hvert år for å sette fokus på HMS og hvor viktig dette er i hverdagen vår og dette året har fokuset vært risiko.

Hvis vi skal lykkes med å nå målene innenfor helse- og sikkerhetsarbeidet, må vi bli enda bedre på å håndtere og minimere risikoen vi utsetter oss selv og andre for. Dette er kjernen i alt det forebyggende HMS-arbeidet vi gjør. Noen forventer at du kommer trygt hjem.

Vi må lykkes med effektiv risikostyring i alle faser av et prosjekt gjennom forbedring av prosesser og verktøy. Vi må øke forståelsen vår for risikoen vi utsettes for – både når det gjelder sikkerhet og helse.

Sammen kan vi tenke ekstra nøye gjennom risikoen vi utsetter oss selv og andre for. Sammen kan vi planlegge og utføre arbeidet vårt på en trygg måte. Sammen kan vi sørge for at det går bra.

Dette er den 15. Sikkerhetsuka vi arrangerer for våre mer enn 40 000 egne ansatte og mer enn 200 000 ansatte hos våre underentreprenører.

Gjennomgang av blindsoner på gravemaskin

Det ble vist flere filmer som fremhever poenget med at ulykker gjør mest vondt hjemme

Uka ble avsluttet slik som ei sikkerhetsuke skal avsluttes, nemlig med ei stor sikkerhets-kake

14 mai

Stenging av gangsone

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Fra og med 22. mai vil gangsonen ved vestgavelen på E-Bygget ikke være mulig å benytte lenger.

Merket område som ikke kan benytte som trase lenger

13 mai

Avretting av gulv

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Tirsdag 14. mai vil det foregå arbeid på byggeplassen etter  kl 19. Det vil merkes ved motordur fra byggeplassen i forbindelse med gulvstøp.

10 mai

Status pr. 10. mai 2019

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Framdriften på F-Blokka går som planlagt hvor det blant annet foregår innvendig støping av gulv. Fasadestilasene vil etter 17. mai demonteres og da vil fasaden bli mer synlig.

Blokk F

For G-og H-Blokka er bunnplata nå støpt i U1.

Blokk G og H

12 april

God Påske!

avatar

Tina Hamland

Ingen kommentarer

Da har vi tredd inn i 2. kvartal og framdriften går etter planen. Utvendige arbeider på bygg F begynner å nærme seg slutten, balkongene er på plass og balkongrekkverk kommer opp i juni. Innvendig er snart alt av vegger oppe og tekniske arbeider følger framdriften. I påsken vil det foregå litt arbeid mandag, tirsdag og onsdag.

Nord-øst fasaden

Sør-fasaden

Vi har kommet godt i gang med grunnarbeid for G og H, der har også U2 i G-Blokka snart fått opp alle veggene og de fleste fundamentene til parkeringskjelleren er ferdig støpte. Etter påske vil bunnplata for U1 bli støpt.

 

Ønsker dere alle en riktig god påskeferie

Bilderesultat for påskekylling