Ladebyhagen

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Skanska Norge skal i totalentreprise for OBOS Nye Hjem AS, bygge Ladebyhagen Bygg F, Plommetunet. Bygget skal bygges med kjeller og 5 etasjer over bakken, og består av 54 leiligheter. Plommetunet er byggetrinn 3 av OBOS utbygging av et nytt kvartal med 600 store og små boliger.

Bygget skal utføres med plass støpte konstruksjoner i kjeller. Råbygget vil i hovedsak bestå av prefabrikkerte betongelementer og noe stålbæring. Bygget vil få en fasade som øvrige bygg i kvartalet med teglforblending og enkelte felter med royalimpregnert trepanel og fasadeplater. Balkonger med glassrekkverk. Fellesareal utomhus vil bli opparbeidet med beplantning, leke/-sitteplasser og belegningsstein.

Oppstart: april 2018
Overlevering: november 2019